Któż jak Bóg? ( ku czci błogosławionego o. Michała Tomaszka OFMConv.)

krople męczeństwa z Pariacoto
odziane zwyczajnością

nauczające
wychowujące
bliskie

Błogosławiony o. Michał Tomaszek OFM Conv.(1960-1991) – polski franciszkanin, misjonarz, męczennik. Beatyfikowany 5 grudnia 2015. Michał sam „wprosił się” do mojego życia. Każdego dnia pokazuje mi, iż niezależnie od obranej drogi świętość jest w codzienności. Jako wychowawca dzieci i młodzieży wspiera mnie każdego dnia w pracy zawodowej. To przez Jego wstawiennictwo polecam Bogu każde dziecko postawione na mojej drodze. Nie raz Michał pomógł mi rozwiązać problemy natury zawodowej… Dla mnie jest On takim nauczycielem wspierającym w mojej pracy.

Modlitwa papieża Franciszka o pokój i za ofiary terroryzmu

Wszechmogący i miłosierny Boże, Panie Wszechświata i ludzkich dziejów.
Wszystko, co stworzyłeś jest dobre, a Twoje współczucie dla ludzkich błędów jest niewyczerpane.
Do Ciebie przychodzimy dziś, prosząc, abyś zachował świat i jego mieszkańców w pokoju,
oddalił od niego niszczącą falę terroryzmu,
przywrócił przyjaźń i wlał w serca Twoich stworzeń dar ufności i gotowość do przebaczenia.

Dawco życia, prosimy Cię również za wszystkich zmarłych, ofiary brutalnych ataków terrorystycznych.
Obdarz ich wieczną nagrodą. Niech orędują za światem, szarpanym niepokojem i przeciwnościami.

Jezu, Książę Pokoju, Przyjacielu ludzi, prosimy Cię za rannych w atakach terrorystycznych:
dzieci i młodzież, kobiety i mężczyzn, osoby starsze, niewinnych i przypadkowych ludzi.
Ulecz ich ciało i serce, i pocieszaj ich Twoją mocą, oddalając zarazem nienawiść i pragnienie zemsty.

Duchu Święty Pocieszycielu, nawiedź cierpiące niewinnie rodziny ofiar przemocy i terroryzmu, okryj ich płaszczem Swojego boskiego miłosierdzia.
Niech odnajdą w sobie siłę i odwagę, aby nadal być braćmi i siostrami dla innych, zwłaszcza przybyszów, dając swoim życiem świadectwo Twojej miłości.

Porusz serca terrorystów, aby rozpoznali zło swoich czynów i powrócili na drogę pokoju i dobra, szacunku do życia i godności każdego człowieka, niezależnie od wyznania, pochodzenia czy stanu posiadania.

Boże, Ojcze Odwieczny, wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, którą zanosimy do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata.
Przepełnieni nadzieją w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zawierzając się wstawiennictwu Twojej Najświętszej Matki,
wzmocnieni przykładem błogosławionych męczenników z Peru, Zbigniewa i Michała,
których uczyniłeś odważnymi świadkami Ewangelii aż do przelania krwi,
zwracamy się do Ciebie z wielką ufnością o dar pokoju i oddalenie od nas plagi terroryzmu.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen!

(Kraków, dnia 30.07.2016 r.)

Profesorze (ku czci Czcigodnego Sługi Bożego Józefa Lazzatiego)

Mistrzu rozmowy ze Stwórcą
obleczony w świeckość
ze wzrokiem zwróconym
ku wiecznie trwającej Uczcie Królewskiej
uczyń mnie uległym tchnieniom Płomieni

Czcigodny Sługa Boży Józef Lazzati (1909-1986) – świecki konsekrowany z Włoch, polityk, profesor literatury starochrześcijańskiej na uniwersytecie w Mediolanie. Założyciel Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla (Istituto Secolare Cristo Re). Kandydat na ołtarze z ogłoszonym dekretem o heroiczności cnót (5 lipca 2013). Dla mnie jest on nauczycielem modlitwy człowieka świeckiego – jak trwać w relacji z Bogiem żyjąc w świecie? Taki świecki na miarę Ewangelii.

Modlitwa o beatyfikację Józefa Lazzatiego

Wszechmogący i wieczny Ojcze,
który za sprawą Ducha Świętego powołałeś
Sługę Bożego Józefa Lazzatiego
do strzeżenia i doprowadzenia do pełni,
w rozumnej wierze i w miłości,
konsekracji chrzcielnej w radykalnym naśladowaniu
Jezusa Chrystusa Króla,
spraw, aby jego zaangażowanie w działalność apostolską,
w pracę wychowawczą i w obszarze kultury,
ukazało wiernym świeckim piękno ich powołania
i misji w Kościele i w świecie,
i żeby dzięki uznaniu jego wyjątkowych cnót
można go było wskazać jako wzór dla młodych pokoleń,
którym poświęcił wiele czasu i energii,
pozwól nam cieszyć się szybkim zaliczeniem go
w poczet błogosławionych w niebie. Amen.

(Imprimatur Kurii Arcybiskupiej w Mediolanie.
Jego Ekscelencja Biskup Angelo Mascheroni, 23 marca 2011 r.)