Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał

Nie ma prawdziwego przeżywania Eucharystii bez służby bliźniemu.

Nie ma bezinteresownej służby bratu bez adoracji Chrystusa.

Nie ma pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty bez wstydu.

Nie ma Zmartwychwstania bez soli, która nadaje smak naszemu życiu.

Na czas Świąt Wielkiej Nocy

życzę Ci,

abyś każdego dnia przyjmował Miłość,

która objawiła się w męce, krzyżu i pustym grobie.

Chrystus Zmartwychwstał,

prawdziwie zmartwychwstał…