Któż jak Bóg? ( ku czci błogosławionego o. Michała Tomaszka OFMConv.)

krople męczeństwa z Pariacoto
odziane zwyczajnością

nauczające
wychowujące
bliskie

Błogosławiony o. Michał Tomaszek OFM Conv.(1960-1991) – polski franciszkanin, misjonarz, męczennik. Beatyfikowany 5 grudnia 2015. Michał sam „wprosił się” do mojego życia. Każdego dnia pokazuje mi, iż niezależnie od obranej drogi świętość jest w codzienności. Jako wychowawca dzieci i młodzieży wspiera mnie każdego dnia w pracy zawodowej. To przez Jego wstawiennictwo polecam Bogu każde dziecko postawione na mojej drodze. Nie raz Michał pomógł mi rozwiązać problemy natury zawodowej… Dla mnie jest On takim nauczycielem wspierającym w mojej pracy.

Modlitwa papieża Franciszka o pokój i za ofiary terroryzmu

Wszechmogący i miłosierny Boże, Panie Wszechświata i ludzkich dziejów.
Wszystko, co stworzyłeś jest dobre, a Twoje współczucie dla ludzkich błędów jest niewyczerpane.
Do Ciebie przychodzimy dziś, prosząc, abyś zachował świat i jego mieszkańców w pokoju,
oddalił od niego niszczącą falę terroryzmu,
przywrócił przyjaźń i wlał w serca Twoich stworzeń dar ufności i gotowość do przebaczenia.

Dawco życia, prosimy Cię również za wszystkich zmarłych, ofiary brutalnych ataków terrorystycznych.
Obdarz ich wieczną nagrodą. Niech orędują za światem, szarpanym niepokojem i przeciwnościami.

Jezu, Książę Pokoju, Przyjacielu ludzi, prosimy Cię za rannych w atakach terrorystycznych:
dzieci i młodzież, kobiety i mężczyzn, osoby starsze, niewinnych i przypadkowych ludzi.
Ulecz ich ciało i serce, i pocieszaj ich Twoją mocą, oddalając zarazem nienawiść i pragnienie zemsty.

Duchu Święty Pocieszycielu, nawiedź cierpiące niewinnie rodziny ofiar przemocy i terroryzmu, okryj ich płaszczem Swojego boskiego miłosierdzia.
Niech odnajdą w sobie siłę i odwagę, aby nadal być braćmi i siostrami dla innych, zwłaszcza przybyszów, dając swoim życiem świadectwo Twojej miłości.

Porusz serca terrorystów, aby rozpoznali zło swoich czynów i powrócili na drogę pokoju i dobra, szacunku do życia i godności każdego człowieka, niezależnie od wyznania, pochodzenia czy stanu posiadania.

Boże, Ojcze Odwieczny, wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, którą zanosimy do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata.
Przepełnieni nadzieją w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zawierzając się wstawiennictwu Twojej Najświętszej Matki,
wzmocnieni przykładem błogosławionych męczenników z Peru, Zbigniewa i Michała,
których uczyniłeś odważnymi świadkami Ewangelii aż do przelania krwi,
zwracamy się do Ciebie z wielką ufnością o dar pokoju i oddalenie od nas plagi terroryzmu.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen!

(Kraków, dnia 30.07.2016 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *