Proza

„Miasto człowieka”, jako myśl etyczno-polityczna w ujęciu prof. Józefa Lazzatiego – wstęp

Wstęp

Niniejszy tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie: Jakimi wartościami powinien kierować się polityk? Czy powinien łączyć wartości chrześcijańskie z programem reprezentowanej partii politycznej? Próbą odpowiedzi na te pytania będą rozważania nad wizją i koncepcją miasta człowieka (z wł. citta dell uomo) w ujęciu profesora literatury starochrześcijańskiej i długoletniego rektora Uniwersytetu Katolickiego Najświętszego Serca w Mediolanie oraz włoskiego polityka Józefa Lazzatiego.

W aspekcie metodologicznym niniejsze opracowanie jest analizą dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów naukowych z zakresu filozofii człowieka [4]. Natomiast z uwagi, iż profesor Józef Lazzati był narodowości włoskiej, większość przytaczanych w opracowaniu tekstów źródłowych jest włoskojęzyczna.

W pierwszej części rozważań skoncentrowano się na życiorysie profesora Lazzatiego i jego zaangażowaniu w obszarze społecznym, kulturalnym, politycznym oraz religijnym. Takie podejście ma posłużyć lepszemu zrozumieniu jego myśli etyczno-politycznej.

Natomiast w drugiej części rozważań opisano założenia miasta człowieka jako myśli etyczno-politycznej. Przedstawiono założenia terminologiczne oraz podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

Damian Fr. Boral urodzony na początku lat 80-tych XX wieku. Z zamieszkania – katowiczanin, z łaski Bożej – chrześcijanin, z powołania – świecki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *